ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ

Ατομική έκθεση του Βασίλη Παπανικολάου στην Galleria Grafica στην περιοχή Γκίνζα του Τόκυο.
Διάρκεια έκθεσης: 12-24 Ιουνίου 2017